About Me My Offer Awards Contact
Name:
"The Unicorn"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: narwhale ivory, stainless steel
Sheath: sting-ray skin, narwhale ivory, 14 car. gold, silver
Description:
The handle sheat and the blade are decorated with the deep-carved medieval myth of the unicorn. The handle is finished with the fullcarved figure of unicorn.
The total lengh of the knife is 32 CMs
Názov:
"Jednorožec"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: kel z narvala, nehrdzavejúca oceľ
Pošva: raja, narval, 14 kar. zlato, striebro
Popis:
Rukoväť, pošva ako aj čepeľ sú zdobene reliéfmi na motívy stredovekej legendy o jednorožcovi.
Celková dĺžka: 32 cm
Name:
"The Leda and the Swan"
Materials:
Blade: stainless damascus of Mr. F. Schneider
Handle: stainless steel, 21 car. gold, silver, shacudo, mother of pearl
Description:
Folder.
The total lenght of the open folder is 16 CMs.
Názov:
"Leda s Labuťou"
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damaskus od p. F. Schneidera
Rukoväť: nehrdzavejúca oceľ, 21 kar. zlato, striebro, sakudo, perleť
Popis:
Otvárací nôž.
Dĺžka otvoreného noža je 16 cm.
Name:
"Fairy"
Materials:
Blade: stainless damascus of Mr. F. Schneider
Handle: stainless steel, gold, opal, mother of pearl
Description:
Folder.
The total lenght of the open folder is 14 CMs.
Názov:
"Víla"
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damaskus p. F.Schneidera
Rukoväť: nehrdzavejúca oceľ, zlato, perleť, opal
Popis:
Otvárací nôž.
Celková dĺžka otvoreného noža je 14 cm.
Name:
"Chameleon"
Materials:
Blade: ATS 34
Handle and sheath materiál: moose antler, silver
Description:
The total lenght is 20 CMs.
Názov:
"Chameleón"
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť a pošva: losí paroh, striebro
Popis:
Celková dĺžka noža je 20 cm.
Name:
"The Column Dagger"
Materials:
Blade: 440 C
Handle: mammoth ivory, 440 C,14 car. gold
Sheath: mammoth ivory, buffalo horn, silver
Description:
The total lenght: 30,5 CMs.
Názov:
"Stĺpová dýka"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: mamutovina, 440 C, 14 kar. zlato
Pošva: mamutovina, byvolí roh, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka: 30,5 cm.
Name:
"The Egyptian Hunter"
Materials:
Blade: damascus of Mr. L.Santa - Lasky
Handle and sheath materials: ebony, silver, gold, semiprecious stones
Description:
On the blade are depicting the hunting scenes after the reliefs from the New Kingdom.
The total lenght of the knife is 28 CMs.
Názov:
"Egyptská poľovnícka dýka"
Materiály:
Čepeľ: damascénska oceľ p. L. Santu-Laskeho
Rukoväť a pošva: eben, striebro, zlato, polodrahokamy
Popis:
Na čepeli sú poľovnícke scény podľa reliéfov z Novej ríše.
Celková dĺžka dýky je 28 cm.
Name:
"The Column Dagger"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: mammoth ivory, buffalo horn, gold
Sheath: buffalo horn, mammoth ivory, silver, gold
Description:
The knife won the W.W.Cronk Award in 2005.
The total lenght: 28 CMs.
Názov:
"Víťazstvo"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: mamutovina, byvolí roh, zlato
Pošva: byvolí roh, mamutovina, striebro, zlato
Popis:
Nôž bol ocenený r. 2005 cenou W.W. Cronka.
Celková dĺžka 28 cm.
Name:
"The Apach Hunter"
Materials:
Blade: 440 C
Handle: oosik, gold pins, turquoise
Sheath: leather, antler
Description:
The total lenght is 21 CMs.
Názov:
"Apač"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: oosik, zlaté nity, tyrkys
Pošva: koza, paroh
Popis:
Celková dĺžka je 21 cm.
Name:
"Capt. James Cook"
Materials:
Blade: ATS 34
Handle: mammoth ivory
Sheath: stingray skin, silver
Description:
The integral knife is carved with the 18th century sailor motives, the ivory globe in the handle rotates.
The total lenght of the knife is 24 CMs.
Názov:
"Kpt. James Cook"
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť mamutovina
Pošva: raja, striebro
Popis:
Nôž typu integral je zdobený námorníckymi motívmi z 18. stor. Slonovinový glóbus na rukoväti sa točí.
Celková dĺžka: 24 cm.
Name:
"The Knight"
Materials:
Mosaic damascus of Mr. V. Kooptev.
Description:
Folder.
The lenght of the open folder is 15 CMs.
Názov:
"Rytier"
Materiály:
Mozaikový damaskus p. V. Koopteva.
Popis:
Otvárací nôž.
Celková dĺžka otvoreného noža je 15 cm.
Name(Up):
"The Jaguar Hunter"
Materials:
Blade: 440 C
Handle: mammoth ivory, ebony
Sheath: stingray skin, silver
Description:
The dots on the jaguar in the handle are inlayed by ebony.
The total lenght of the knife is 20 CMs.

Name(Down):
"Perseus"
Materials:
b. Blade: 440 C
Handle and sheath material: snake wood, silver, gold
Description:
After the Greek myth of hero Perseus.
Total lenght of the knife is 24 CMs.
Názov(hore):
"Jaguár"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: mamutovina, eben
Pošva: raja, striebro
Popis:
Bodky na tele jaguára na rukoväti sú vyložené ebenom. Clková dĺžka noža je 20 cm.

Názov(dole):
"Perseus"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť a pošva: hadie drevo, striebro, zlato
Popis:
Motív podľa starogréckeho mýtu o Perseovi.
Celková dĺžka noža je 24 cm.
Name:
"The Gazelle"
Materials:
Blade: steel ATS 34
Handle: box wood
Sheath: box wood, ostrich skin, silver, gold
Description:
The total lenght is 24 CMs.
Názov:
"Gazela"
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť: krušpán
Pošva: krušpán, pštrosia noha, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka je 24 cm.
Name:
"The Venetian Carnival"
Materials:
Blade: damascus of Mr. Devin Thomas
Handle: stainless steel, gold, silver, shakudo, shibuichi, lapis lazuli
Description:
Folder.
The lenght of the open folder is 18 CMs.
Názov:
"Benátsky karneval"
Materiály:
Čepeľ: damascénska oceľ p. Devina Thomasa
Rukoväť: nehrdzavejúca oceľ, zlato, striebro, sakudo, sibuici, lapis lazuli
Popis:
Otvárací nôž.
Dĺžka otvoreného noža je 18 cm.
Name:
"The Unicorn - miniature"
Materials:
Blade: 440 C
Handle: narwhale ivory, gold pins
Sheath: narwhale ivory, gold, silver
Description:
The total lenght 7,5 CMs.
Názov:
"Jednorožec - miniatúra"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: narvali kel, zlate nity
Pošva: narvali kel, zlato, striebro
Popis:
Celková dĺžka je 7,5 cm.
Name:
"The Maya Knife"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: carved malachite [green semiprecious stone] with Maya masks in 14 car. gold, stainless steel, coral and gold pins
Sheath: snake skin, silver, gold
Description:
The lenght is 22 CMs [cca 9 inches].
Názov:
"Maysky noz"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: do malachitu [zelený polodrahokam] vyrezané mayske masky v 14 kar. zlate, nehrdzavejúca oceľ, koral, zlaté nity
Pošva: vyrobená z haďej kože, striebra, zlata
Popis:
Celková dĺžka je 22 cm.
Name:
"The Bushmen Hunter"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: ancient elephant ivory bark, gold pins
Sheath: bone, ostrich skin
Description:
The sheath is a result of cooperation of me, my wife and Zuzana, Zuzana made the scrimshaws on the bone.
The total lenght 21,5 CMs [cca 8 3/5 inches].
Názov:
"Krováci"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: nehrdzvejúca oceľ, kôra starej slonoviny, zlaté nity
Pošva: kosť, pštrosia koža
Popis:
Pošva je výsledkom spolupráce s manželkou a mojou dcérou Zuzanou, ktora robila scrimshaw na kosti.
Celková dĺžka je 21,5 cm.
Name:
"The African Hunter"
Materials:
Blade: ATS 34
Handle: snake wood and olive wood
Sheath: snake wood, olive wood and silver
Description:
Total lenght is 23 CMs [cca 9 1/5 inches].
Názov:
"Africký lovecký nož"
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť: hadie drevo, olivové drevo
Pošva: hadie drevo, olivove drevo, striebro
Popis:
Celková dĺžka je 23 cm.
Name:
"The Ostrich"
Materials:
Blade: stainless damascus steel of Mr. Fr. Schneider
Handle: monel metal, coral, gold inlay
Description:
Folder.
The lenght of the open folder is 11,5 CMs.
Názov:
"Pštros"
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúca oceľ od p. Fr. Schneidera
Rukoväť:monelov kov, koral, zlato
Popis:
Otvárací nôž.
Dĺžka otvoreného noža je 11,5 cm.
Name:
"Amor and Psyche"
Materials:
Blade: 440 C
Handle: fossil walrus ivory
Sheath: ivory, silver, gold [14 car]
Description:
Full carved integral, inlayed by gold, copper and titanium.
The total lenght: 26 CMs.
Názov:
"Amor a Psyche"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: fosilný mroží kel
Pošva: mamuti kel, striebro, zlato [14 car]
Popis:
Plnevyrezávaný integral, vykladaný so zlatom, meďou a titanom.
Celková dĺžka: 26 cm.
Name:
"Hercules and the Nemean Lion"
Materials:
Blade: 440 C
Handle: fossil walrus ivory, gold [14 car], small diamonds
Sheath: moose antler, buffalo horn, silver, gold
Description:
Full carved integral.
The total lenght of the knife is 26 CMs.
Názov:
"Herkules a nemejsky lev"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: fosilný mroží kel,zlato [14 car], malé diamanty
Pošva: losí paroh, byvolí roh, striebro, zlato
Popis:
Plnevyrezavany integral
Celková dĺžka dýky je 26 cm.
Name:
"The Prométheus"
Materials:
Blade: 440 C, inlayed by gold
Handle: fossil walrus ivory
Sheath: frog skin, silver, gold
Description:
The total length of the knife is 22 CMs.
Názov:
"Prométeus"
Materiály:
Čepeľ: 440 C, vykladaná zlatom
Rukoväť fosilný mroží kel
Pošva: žabia koža, zlato, striebro
Popis:
Celková dĺžka: 22 cm.
Name:
"The Frogs"
Materials:
Blade: 440 C
Handle: grenadilla wood, ivory
Sheath: grenadilla wood, ivory, silver
Description:
The total length of the knife is 20 CMs.
Názov:
"Žaby"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: drevo[grenadila], slonovinové guličky
Pošva: drevo [grenadila], slonovinové guličky, striebro
Popis:
Celková dĺžka: 20 cm.
Name:
"The Columbus Dagger"
Materials:
Blade: ATS 34, Guard: 416
Handle: ivory, gold, Pommel: 416, gold globe
Sheath: ivory, silver, gold
Description:
The total length of the knife is 36 CMs.
Názov:
"Kolumbus"
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť: mamut, zlato, oceľ[416], na konci do ocele je vsadený zlatý globus
Pošva: slonovina, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka: 36 cm.
Name:
"The Nereids"
Materials:
Blade: damasteel, bolsters: titanium inlayed by gold and opals
Handle: : mammoth tooth, the octopus on the end of the handle i sof steel enlayed by gold
Sheath: sting ray skin, silver, gold
Description:
The total length of the knife is 29 CMs.
Názov:
"Nereidy"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť:titán, vyložený zlatom a opálmi, mamutí zub [stolicka], oceľova chobotnica, vylozená zlatom
Pošva: rajnočia koža, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka: 29 cm.
Name:
"The Nostalgia"
Materials:
Blade: Jerry Rados' Turkish damascus
Handle: walrus ivory and amboyna
Sheath: bone, silver, gold pins
Description:
The total length of the knife is 14,5 CMs [6 inches].
Názov:
"Nostalgia"
Materiály:
Čepeľ: turecky damasek [Jerry Rados]
Rukoväť mroží kel, amboyna
Pošva: kosť, striebro, zlaté nity
Popis:
Celková dĺžka: 14,5 cm.
Name:
"The Amazonian Archer"
Materials:
Blade: damasteel, inlayed with 24 car. gold
Handle: titanium, carbon damascus, chrysantena stone
Sheath: sting-ray skin, silver, gold
Description:
The overall length of the knife is 26 CMs [10 2/5 inches].
Názov:
"Amazónsky lukostrelec"
Materiály:
Čepeľ: damasteel vykladaný 24 kar. zlatom
Rukoväť: titán, damascus
Pošva: striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka: 26 cm.
Name:
"Hercules and Hydra"
Materials:
Blade: ATS 34
Handle: mammoth ivory
Sheath: hippo ivory, snake wood, buffalo horn, gold, silver
Description:
It is the second knife from the planned series of 12 Hercules' Labors. The struggle of Hercules and the Hydra is carved to the steel [the eyes of the Hydra are inlayed by gold]. On the ivory handle is carved the figure of Iolaos, the friend of Hercules, who helped to Hercules to kill the Hydra by torch. In the end of the Sheath is the crab, which helped to Hydra.
The total lenght: 25 CMs.
Názov:
"Herkules a Hydra"
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť: mamutí kel
Pošva: hroši zub, hadie drevo, byvoli roh, zlato, striebro
Popis:
V poradi je to druhý nož z plánovanej série 12 Herkulových činov, v oceli je vyrezaný Herkules ako bojuje s Hydrou [oči Hydry sú vyložené zo zlata], na rukovati je do mamutieho kla vyrezaný Iolaos, ktorý pomáhal Herkulovi fakľou, na konci pošvy je vyrezany krab, ktorý vyliezol z močiara aby pomáhal Hydre.
Celková dĺžka: 25 cm.
Name:
"The Luna"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: mammoth ivory, titanium, gold, silver, mother of pearl
Sheath: buffalo horn, gold, silver, mother of pearl, sting-ray skin
Description:
The frame of the handle is made from titanium, which is inlayed by gold and silver, to this frame is inlayed the full carved figure of Luna, which is made from mammoth ivory, the hair of the figure is made from gold. In the sheath is carved into the mother of pearl the figure of Southern Wind. This knife was awarded on the Blade Show 2007 in Atlanta as the "Best Art Knife".
The total lenght: 30 CMs, [12 inches].
Názov:
"Luna"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: mamutovina, titan, zlato, striebro, perleť
Pošva: byvoli roh, perleť, zlato, striebro, rajnočia koža
Popis:
Do rukovate je vsadená postava Luny [vyrezanej z mamutoviny], sediacej na kosaku Mesiaca, vlasy Luny su zo zlata, nosna časť rukovate je z titanu, ktorý je vyložený zlatom a čiastočne striebrom. Na pošve je do perlete vyrezaná postava Južného Vetra. Tento nož bol oceneny ako "Najlepši umelecký nož" na najvačšej nožiarskej výstave sveta, na Blade Show 2007, v Atlante, USA
Celková dĺžka dýky je 30 cm.
Name:
"The Whalers of Essex"
Materials:
Blade: carbon damascus of Mr. Norris
Guard: titanium
Handle: sperm whale tooth
Sheath: hipo ivory, ebony, gold pins, silver, gold
Scrimshaw : Dr. Peter Jensen
Description:
Total length of the knife - 31 CM [12 2/5 inches].
Názov:
"Veľrybári z lode Essex"
Materiály:
Čepeľ: uhlíkový damašek od p. Norrisa
Priečka: titan Rukoväť: vorvaní zub
Pošva: hroší zub, eben, zlaté nite, striebro, zlato
Scrimshaw : Dr. Peter Jensen
Popis:
Celková dĺžka noža 31 cm.
Name:
"Kalahari"
Materials:
Blade: stainless damascus of Mr. Norris
Guard: 420 SS stainless steel
Handle and Sheath: buffalo horn, mammoth ivory, inlays of various fossil ivories
Description:
The welwitschia plant on the blade isinlayed with two kind of 14 carat gold. Total length of the knife - 25 CM [10 inches]
The total lenght: 30 CMs, [12 inches].
Názov:
"Kalahari"
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damašek od p. Norrisa
Priečka: 420 SS nehrdzavejúca ocel Rukoväť a pošva: byvolí roh, mamutí kel, rohovina je vykladaná rôznym fosilným materiálom
Popis:
Rastlina welwitschia na čepeli noža je vyložená 14 karátovým zlatom. Celková dĺžka noža - 25 cm
Name:
"Hommage and Bruno Bruni [integral]"
Materials:
Blade: 440 C
Handle: mammoth ivory, steel
Sheath: ebony, mammoth ivory, fossil walrus ivory, silver, gold
Description:
The total lenght: 30 CMs [12 inches].
Názov:
"Hommage a Bruno Bruni [integral]"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: mamutovina, ocel
Pošva: eben, mamutovina, fosilny mrozi kel, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka: 30 cm.
Name:
"Leda and the Swan"
Materials:
Blade: 420 SS
Handle: black lip mother of pearl, mother of pearl, gold, diamonds
Sheath: buffalo horn, black lip mother of pearl, mother of pearl, gold, silver
Description:
The total length of the knife is 26 CMs [10 2/5 inches].
This knife was stolen!
Názov:
"Léda s labuťou"
Materiály:
Čepeľ: 420 SS
Rukoväť: perleť, zlaté nity, zlato, diamanty
Pošva: byvolí roh, perleť, zlato, striebro
Popis:
Celková dĺžka: 26 cm.
Tento nôž bol odcudzený !
Name:
"Daidalos and Icaros" - integral
Materials:
Blade: damasteel
Handle: buffalo horn, gold
Sheath: ebony, silver, gold
Description:
The total length of the knife is 30 CMs [12 inches].
Názov:
"Daidalos a Ikaros" - integral
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: byvolí roh, zlato
Pošva: eben, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka: 30 cm.
Name:
"The Viking Dagger"
Materials:
Blade: Damasteel
Handle: 420 SS stainless steel, fossil walrus ivory, buffalo horn
Stand: mpungwe root, forged iron
Description:
The total length of the dagger is 33CMs [13 1/5 inches]
The subject of carving is the discovery of America by Leif Ericson.
The ship was forged by Mr. Marcel Kunstar
Názov:
"Viking"
Materiály:
Čepeľ: Damasteel
Rukoväť: nehrdzavejúca oceľ 420 SS, fosilny mroží kel, byvolí roh
Stojan: koreň mpungwe, kované železo
Popis:
Celková dlžka dýky: 33 cm
Témou noža je stretnutie Vikingov s domorodými Američanmi.
Vrak lode vykul p. M. Kunštar
Name:
"Danae"
Materials:
Blade: Damasteel
Handle: mammoth ivory, various damascus [including carbon damascus], titanium, gold, silver, copper, mother of pearl
Sheath: ebony, snake wood, mother of pearl, silver, gold
Description:
The total lenght: 30 CMs [12 inches].
Názov:
"Danae"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: mamutovina, rôzne damaškové ocele /vrátane uhlíkových/, titan, zlato, striebro, meď, perleť
Pošva: eben, hadie drevo, perleť, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka: 30 cm.
Name:
"Leda"
Materials:
Blade: 420 SS
Handle: mammoth ivory
Sheath: buffalo horn, silver, gold
Description:
Total length of the knife - 26 CMs [10 2/5 inches]
The hair of Leda is of 22 car. gold.
Názov:
"Leda"
Materiály:
Čepeľ: 420 SS
Rukoväť: mamutí kel
Pošva: byvolí roh, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka noža - 26 cm.
Vlasy sú vyložené 22 karátovým zlatom
Name:
"The Galaxy"
Materials:
Blade: Damasteel
Handle:titanium, various mother of pearls, mammoth ivory, gold, buffalo horn, the hair of the figure is made from 14 carat yellow gold, the pins are from gold too
Sheath: made from ebony with various mother of pearl inlays, silver, gold, here the pins are made from gold too
Description:
The knife is made in the ART DECO style.
The total lenght: 30 CMs [12 inches].
Názov:
"Galaxia"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: titan, rôzne perlete, mamutí kel, zlato, byvolí roh, vlasy sú urobené zo 14 karátového zlata, nity sú taktiež zo zlata
Pošva:
Popis:
Nôž je vyrobený v štýle art deco
Celková dĺžka: 30 cm.
Name:
"The Inferno"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: mammoth ivory, buffalo horn, silver, gold, rubies
Sheath: ebony, tropical hard wood, mammoth ivory, silver, gold, rubies
Description:
The theme of the knife is based on Dante's Inferno
The total length is 32 CMs [10 4/5 inches].
Názov:
"Peklo"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: mamut, byvolí roh,striebro, zlato, rubíny
Pošva: eben, tropické tvrdé drevo , mamut, striebro, zlato, rubíny
Popis:
Vychádzal som z Danteho Pekla.
Celková dĺžka: 32 cm.
Name:
"Hercules and the Nemean Lion II" - integral
Materials:
Blade: 440 C
Handle: fossil walrus ivory, buffalo horn, gold
Sheath: buffalo horn, fossil walrus ivory, silver gold
Description:
So the subject of the knife is the strugle of Hercules and the Nemean Lion. The figures of Hercules and the lion are carved 3D Type of the knife: integral.
The total length is 28 CMs [9 1/5 inches].
Názov:
" Herkules a nemejský lev II" - integral
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: fosilný mroží kel, byvolí roh, striebro, zlato
Pošva: byvolí roh, fosilny mroží kel, striebro, zlato
Popis:
Postavy Herkula a leva sú vyrezané trojrozmerne. Celková dĺžka: 28 cm.
Name:
"Victory II" -Integral
Materials:
Blade: damasteel
Handle: buffalo horn, mammoth ivory, the wreath in the hand of Victory is made of 14 car. gold
Sheath: buffalo horn, mammoth ivory, sting ray skin, silver, gold
Description:
The total length is 30 CMs [12 inches].
Názov:
"Vítazstvo II"-integrál
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: byvolí roh, mamutí kel, veniec v rukách bohyne je zo 14 kar. Zlata
Pošva: byvolí roh, mamutí kel, rajnocia koža, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka: 30 cm.
Name:
"The Mandan Buffalo Dancers"
Materials:
Blade: ATS 34
Handle: mammoth ivory with gold pins
Sheath: leather, mammoth ivory, fossil walrus ivory
Description:
The total length is 22 CMs [9 4/5 inches].
Názov:
"Bizoní tanec Mandanov"
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť: mamutí kel so zlatými nitmi
Pošva: koža, mamutí kel, mroží kel
Popis:
Celková dĺžka: 22 cm.
Name:
"Eve" - Folder
Materials:
Blade: stainless Damascus of Mr. Mike Norris
Handle: stainless steel inlayed by gold, in the knife are set two diamonds, mammoth ivory
Description:
The length of the open folder is 17,5 CMs [7 inches].
Názov:
"Eva"-otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúca damascénka od p. Norrisa
Rukoväť: oceľ, vyložená zlatom, mamutí kel, do noža sú vložené 2 brilianty
Popis:
Celková dľžka noža v otvorenom stave je 17,5 cm.
Name:
"The Sirens" - integral
Materials:
Blade: 440 C
Handle: mammoth ivory, inlayed with mother of pearl
Sheath: deer antler, sting ray skin, silver, gold
Description:
The total length is 23 CMs [9 1/5 inches].
Názov:
"Sirény"
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: mamutí kel, vykladaný s perletou
Pošva: paroh, rajnocia koža, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka: 23 cm.
Name:
"The Athena" - Automatic folder
Materials:
Blade: damasteel
Handle: damasteel, titanium, gold, mammoth ivory and mother of pearl
Description:
The length of the open folder is 17,5 cm /7 inches/.
Názov:
"Aténa"-otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: damasteel, titan, zlato, mamutovina a perleť
Popis:
Celková dľžka noža v otvorenom stave je 17,5 cm.
Name:
"Leda Integral"
Materials:
Blade: Steel - 440 C
Handle:fossil walrus ivory, buffalo horn
Sheath: buffalo horn, fossil walrus ivory, silver, gold
Description:
Leda and the swan is carved in 3D
The total length of the knife is 25 CM [10 inches].
Názov:
"Leda Integrál"
Materiály:
Čepeľ: Oceľ - 440 C
Rukoväť: fosílny mroží kel, byvolí roh
Pošva: byvolí roh, fosílny mroží kel, striebro, zlato
Popis:
Postava Ledy a labute je rezaná trojrozmerne
Celková dlžka noža je 25 cm.
Name:
"Eve" - Folder
Materials:
Blade: damasteel, including the handle
Description:
The length of the open folder - 16 CM [6 2/5 inches]
The handle is made of one piece of 10mm thick damasteel, there is sculptured in 3D the figure of Eve, the apples are of pure gold
Názov:
"Eva" - Otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: damasteel, vrátane rukoväte
Popis:
Celková dlžka otvoreného noža - 16 cm
Rukovät je vyrobená z jedného kusa 10 mm hrubého damasteelu, je tam trojrozmerne vyrezaná postava Evy, jablká sú z rýdzeho zlata
Name:
"Leda and the Swan 2"
Materials:
Blade: damasteel
Handle:stainless steel inlayed by gold, silver, shibuichi, titanium and mother of pearl
Description:
The length of the open folder is 17 CM [6 4/5 inches]
Názov:
"Leda S labutou 2" - Otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: nehrdzavejúca ocel vyložená zlatom, striebrom,titánom, šibuici a perletou
Popis:
Celková dlžka noža je 17 cm.
Name:
"Leda and the Swan 3" - Folder
Materials:
Blade: stainless Damascus of Mr. Norris
Handle:stainless steel inlayed by gold, silver, shibuichi, mother of pearl
Description:
The length of the open folder is 17 CM [6 4/5 inches]
Názov:
"Leda s labutou 3" - Otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damašek /Mike Norris/
Rukoväť: nehrdzavejúca ocel vyložená zlatom, striebrom, šibuici a perletou Popis:
Celková dlžka otvoreného noža - 17 cm
Name:
"The Lazy Summer Afternoon" - Miniature
Materials:
Blade: 420 SS
Handle: fossil walrus ivory
Sheath: fossil walrus ivory, mammoth ivory, buffalo horn, silver, gold, red and black coral
Description:
The total length of the knife is 11 CM [4 1/5 inches]
Názov:
"Lenivé letné popoludnie" - miniatúra
Materiály:
Čepeľ: 420 SS
Rukoväť: fosílny mroží kel
Pošva: fosílny mroží kel, mamutovina, byvolí roh, striebro, zlato, cervený a cierny korál
Popis:
Celková dĺžka: 11 cm.
Name:
"Theseus and the Minotaur"
Materials:
Blade: 420 SS stainless steel
Handle: coral [the brain coral remembered me the labyrinth, so that's the reason that I made the knife with this theme
Sheath: buffalo horn, sting ray skin, mammoth ivory [there is carved Ariadne, she helped Theseus to find path back from the Labyrinth, but he left her alone on the island Naxos], silver, gold, coral
Description:
Total length of the knife - 27 cm [near 11 inches]
The Theseus was an antic Greek hero, who killed the half bull - half human Minotaur and liberated his fellow citizens. The battle of Theseus with the Minotaur is full carved. On the both sides of the knife are Greek inscriptions [Theseus, Minotauros].
Názov:
"Thezeus a Minotauros"
Materiály:
Čepeľ: Ocel - 420 SS
Rukoväť: korál
Pošva: byvolí roh, rajnocia koža, mamutovina /do nej je vzrezaná postava Ariadne, ktorá pomáhala Thezeovi najst cestu spät z Labyrintu,/, striebro, zlato, korál
Popis:
Celková dĺžka noža - 27 cm.
Thezeus bol grécky hrdina, ktorý porazil netvora Minotaura. Zápas Thezea s Minotaurom je vyrezaný trojrozmerne, na obidvoch sstranách noža je grécky nápis /Thezeus, Minotauros/
Name:
"The Mermaid" - Integral
Materials:
Blade: 420 SS
Handle:nephrite, gold
Sheath: buffalo horn, sting ray skin, silver, gold, pearls
Description:
Total length of the knife - 28 CM [11 1/5 inches]
Názov:
"Morská panna" - Integrál
Materiály:
Čepeľ: 420 SS
Rukoväť: nefrit, zlato
Pošva: byvolí roh, rajnocia koža, striebro, zlato, perly
Popis:
Celková dlžka noža je 28 cm.
Name:
"The Mermaid 2 "
Materials:
Blade: damasteel
Handle: titanium inlayed by gold and silver, mother of pearl
Sheath: ebony, sting-ray skin, mother of pearl, silver, gold
Description:
The total length of the knife is 30 CM [12 inches]
Názov:
"Morská panna 2"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: titán, vyložený zlatom a striebrom, perlet
Pošva: eben, rajnocia koža, perlet, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka noža - 30 cm.
Name:
"The Mermaid" - Folder
Materials:
Blade: Damasteel
Handle:titanium and black lip mother of pearl
Description:
The length of the open folder - 18 CM [ 7 1/5 inches]
Názov:
"Morská panna" - otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: titán a perlet
Popis:
Celková dlžka noža je 18 cm.
Name:
"The Muse Urania"
Materials:
Blade: Mike Norris stainless Damascus
Handle: fossil walrus, titanium, stainless steel inlayed by gold, silver
Sheath: iron wood, buffalo horn, silver, gold
Description:
The total length of the knife is 32 CM [12 4/5 inches]
Názov:
"Múza Uránia"
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damašek /Mike Norris/
Rukoväť: fosilný mroží kel, titán, nehrdzavejúca ocel, vyložená zlatom a striebrom
Pošva: železné drevo, byvolí roh, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka noža - 32 cm.
Name:
"The Luna 2"
Materials:
Blade: damasteel
Handle:mammoth ivory, titanium, gold, silver, mother of pearl
Sheath: buffalo horn, gold, silver, mother of pearl
Description:
The length of the open folder - 30 CMs, [12 inches]
Názov:
"Luna 2"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: mamutovina, titán, zlato, striebro, perlet
Pošva: byvolí roh, zlato, striebro, perlet Popis:
Celková dlžka noža je 30 cm.
Name:
"The Rape of Europe" - Folder
Materials:
Blade: damasteel
Handle: titanium, inlayed by pure gold, mother of pearl
Description:
The total length of the knife is 20 CM [8 inches]
Názov:
"Únos Európy"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: titán, zlatá perlet, vykladané 24 kar. zlatom
Popis:
Celková dĺžka noža - 20 cm.
Mechanizmus: bočné péro /z titánu/
Name:
"Hercules and the Ceryneian Hind" - Integral
Materials:
Blade: 440 C
Handle: stag antler
Sheath: stag antler, silver, gold
Description:
The length of the open folder - 26 CM [10 1/4 inches]
The figure of Hercules and the hind are carved 3D
Názov:
"Herkules a keryneiská lan" - integrál
Materiály:
Čepeľ: 440 C
Rukoväť: paroh
Pošva: paroh, striebro, zlato
Popis:
Celková dlžka noža je 26 cm.
Postavy Herkula a lane sú vyrezané trojrozmerne
Name:
"The Sailor Set" - Integrals
Materials:
Blade: Steel - 420 SS
Sheath - sting-ray skin, ostrich skin, silver
Description:
The length of the knife 27 CM [ 10 4/5 inches] The length of the awl 17 CM [6 4/5 inches]
Názov:
"Námornícka súprava" - integrály
Materiály:
Čepeľ: 420 SS
Pošva: rajnočia koža, pštrosia koža, striebro Popis:
celková dlžka noža - 27 cm
Dlžka šidla - 17 cm
Name:
"Tuareg 2"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: stainless steel inlayed by titanium, gold, silver, brass, snake wood
Sheath: snake wood, silver, gold, ebony
Description:
The total length of the knife is
Názov:
"Tuarég 2"
Materiály:
Čepeľ: damastee
Rukoväť: nehrdzavejúca ocel, vykladaná titánom, zlatom, striebrom a mosadzou, hadie drevo
Pošva: hadie drevo, striebro, zlato, eben
Popis:
Celková dĺžka:
Name:
"The Sea Birds" - Folder
Materials:
Blade: stainless Damascus of Mr. M. Norris
Handle: stainless steel, black lip mother of pearl
Description:
The length of the open folder: 15,5 cm [6 1/5 inches]
Názov:
"Morské vtáky" - otvárací nožík
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúca damascénka od p. M. Norrisa
Rukoväť: nehrdzavejúca ocel, perleť

Popis:
Dľžka otvoreného noža: 15,5 cm
Name:
"The Egyptian Dagger"
Materials:
Blade: ATS 34, inlayed by gold and copper
Handle: ebony, stainless steel, inlayed by gold, silver, copper
Sheath: ebony, mammoth ivory, silver, gold, carneol
Description:
The total length of the knife is 22,5 cm [9 inches]
Názov:
"Egyptská dýka"
Materiály:
Čepeľ: ATS 34, taušírované zlatom a meďou
Rukoväť: eben, nehrdzavejúca oceľ, vykladaná zlatom striebrom, meďou
Pošva: eben, mamutia kosť, striebro, zlato, karneol
Popis:
Celková dĺžka 22,5 cm
Name:
"Perseus"
Materials:
Blade: damasteel
Description:
The length of the open folder: 31 cm [12 2/5 inches]. I used multimaterials for this knife, for the human figures I used stainless steel and for the monsters titanium, all I combined with some silver and gold. For the sheath I used a wooden core with some ostrich skin, it corresponds to the skin of the monsters. I used there some black lip mother of pear for the rest of the body of the monster and the silver fiting with some gold fishes. The stand to the knife is made from ebony, olive wood,snake wood, antler.
Názov:
"Perzeus"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Popis:
Dĺžka otvoreného noža: 31 cm. Pri výrobe tohoto noža som použil rôzne materiály, ľudské postavy sú z nehrdzavejúcej ocele, netvory sú z titánu, to všetko som skombinoval so striebrom a zlatom. Pošva, na drevené jadro som natiahol pštrosiu kožu, ďalej som použil čiernu perleť - na časť tela morskej príšery. Na strieborné kovanie som dal zlaté ryby. Podstavec noža je z ebenu, olivového dreva, hadieho dreva a parohu.
Name:
"The Mermaid and the Harp"
Materials:
Steel: stainless damascus of Mr. Mike Norris
Description:
The total length of the knife is 31 cm [12 2/5 inches] The body of the mermaid is carved from 420 stainless steel, the algae and the fish are made from titanium the harp is carved from titanium and is covered by 14 car gold. At the top of the titanium is inlayed by pure gold stars, the sunbeams are made of black lip and gold lip mother of pearl The sheath is made from ebony, inlayed by mother of pearl, the fitting is of silver and gold.
Názov:
"Morská víla s harfou"
Materiály:
Oceľ: nehrdzavejúca damascénka p. Mika Norrisa
Popis:
Celková dĺžka 31 cm. Telo morskej víly je vyrezané zo 420 SS nehrdzavejúcej ocele, riasy a ryby sú z titánu, harfa je vyrezaná z titánu a pokrytá 14 karátovým zlatom. Na rukoväti sú titánové trojuholníky vykladané s hviezdičkami z rýdzeho zlata, slnečné lúče sú zo zlatej a čiernej perlete. Pošva je z ebenu, vykladaného s perleťou, kovanie je striebro a zlato.
Name:
"The Faun and the Nymph" - Integral
Materials:
Steel: 420 SS stainless steel
Handle: mammoth tooth
Sheath: buffalo horn, mammoth ivory, mother of pearl, silver, gold
Description:
The total length of the knife is 28 Cm [11 inches].The figures of the Faun and the Nymph on the knife are carved 3D.
Photo: Point 7
Názov:
"Faun a nymfa" - integral
Materiály:
Oceľ: 420 SS nehrdzavejúca oceľ
Rukoväť: mamutí zub
Pošva: byvolí roh, mamutovina, perlet, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka noža - 28 cm.
Postavy fauna a nymfy v rukoväti noža sú vyrezávané trojrozmerne.
Name:
"King Oidipus and the Sphinx"
Materials:
Blade: 420 SS stainless steel
Handle: mammoth tooth
Sheath: buffalo horn, mammoth ivory, silver, gold Description:
The length of the open folder is 28 CM [11 inches]
The figures on the handle are carved 3D
Photo: Jim Cooper
Názov:
"Král Oidipus a sfinga"
Materiály:
Čepeľ: 420 SS nehrdzavejúca oceľ
Rukoväť: mamutí zub
Pošva: byvolí roh, mamutovina, striebro, zlato
Popis:
Celková dlžka noža je 28 cm.
Postavy na rukoväti sú vyrezané trojrozmerne.
Name:
"Fortuna"
Materials:
Blade: stainless steel damascus of Mr. M. Norris
Guard steel 420 SS stainless steel
Handle: mammoth ivory
Sheath: wood, sting-ray skin, ebony, mammoth ivory, silver and gold
Description:
The total length of the knife is 31 Cm
Photo: Francesco Pachi
Názov:
"Fortúna"
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúca damascénka p. M. Norrisa
Priečka: 420 SS nehrdzavejúca oceľ Rukoväť: z mamutieho kla
Pošva: z dreva, rajnočej kože, mamutieho kla, striebra a zlata
Popis:
Celková dĺžka noža - 31 cm.
Postavy fauna a nymfy v rukoväti noža sú vyrezávané trojrozmerne.
Name:
"Clithya and Apollo" - Folder
Materials:
Blade: stainless damascus of Mr. M. Norris
Handle: tilam of Mr. Bertie Rietveld, inlayed by ivory,mother of pearl, gold, silver, stainless damascus
Description:
The length of the open folder is 17 CM
Photo: Francesco Pachi
Názov:
"Klýtia a Apolón" - otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúca damascénka p. M. Norrisa
Rukoväť: tilam od p. Bertie Rietvelda, vykladaný mamutím klom, perleťou, zlatom, striebrom, nehrdzavejúcou damascénkou oceľou
Popis:
Celková dlžka noža je 17 cm.
Name:
"Victory III" - Integral
Materials:
Blade: Damasteel
Handle: Various mammoth ivories and buffalo horn on the mammoth ivory core. The wreath in the hand of the goddess is made from 14 car. gold
Sheath: buffalo horn with mammoth ivory carvings and inlays with silver and gold fitting
Description:
The total length of the knife is 30 cm [12 inches]
Názov:
"Víťazstvo III" - Integral
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: rôzne mamutie kosti a byvolí roh vložené do mamutej kosti, veniec v rukách bohyne je zo 14 kar. zlata
Pošva: byvolí roh s rezbami z mamutej kosti, striebro a zlato
Popis:
Celková dĺžka noža je 30 cm.
Name:
"The Escape" - Integral
Materials:
Blade: 420 SS stainless steel
Handle: mammoth tooth
Sheath: ebony, padauk wood, mammoth ivory, mammoth tooth, The fitting is made of silver with gold and some small diamonds and fire opal Description:
The total length of the dagger is 30 cm [12 inches]
The handle and the blade is divided to two equal parts caught together by the cube on the top [inlayed by stainless Damascus], the tip of the blade and the full carved escaping figure [from the cage].
Názov:
"Útek" - Integral
Materiály:
Čepeľ: 420 SS nehrdzavejúca oceľ
Rukoväť: mamutí zub
Pošva: eben, padaukové drevo, mamutia kosť, mamutí zub Kovanie je zo striebra, zlata s malými briliantmi a ohnivým opálom
Popis:
Celková dľžka dýky je 30 cm
Rukoväť je rozdelená na dve rovnaké časti, ktoré držia pokope, kocka na konci rukoväte /vyložená s nehrdzavejúcou damascenkou/, špička čepele a figura "unikajúceho".
Name:
"Medicine"
Materials:
Blade: Damasteel
Handle: various metals [stainless steel, silver, gold, titanium], ebony and mother of pearl.
Sheath: ebony, mother of pearl, silver and gold
Description:
The total length of the knife is 30 cm [12 inches]
Názov:
"Medicína"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: rôzne kovy /nehrdzavejúca oceľ, striebro, zlato, titán/, eben a perleť
Pošva: eben, perleť, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka noža je 30 cm.
Name:
"Samurai"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: stainless steel, titanium the both are inlayed by gold and silver, ebony, mammoth tooth
Sheath: sting-ray skin on wood, silver, gold Description:
The total length of the dagger is 28 cm [11 1/5 inches]
Názov:
"Samuraj"
Materiály:
Čepeľ:damasteel
Rukoväť: nehrdzavejúca ocel, titán, oba materiály sú vykladané zlatom a striebrom, eben, mamutí zub
Pošva: rajnocia koža na dreve, striebro, zlato
Popis:
Celková dľžka dýky je 28 cm
Name:
"Odysseus or Surfer"
Materials:
Blade: 420 ss stainless steel
Handle: stainless steel, mother of pearl, the figures are 3D carved
Sheath: sting-ray skin on wood, silver, gold
The stand is made of ebony and olive wood. Description:
The length of the open folder: 27,5 cm [11 inches]
Názov:
"Odyseus alebo surfer"
Materiály:
Čepeľ: 420 ss nehrdzavejúca ocel
Rukoväť:nehrdzavejúca ocel, perlet, rukovät je trojrozmerne rezaná
Pošva: eben, perlet, striebro, zlato
Stojan je vyrobený z ebenu a olivového dreva
Popis:
Celková dlžka noža je 27,5 cm
Name:
"Perseus" - folder
Materials:
Blade: stainless damascus of Mr. Mike Norris
Handle: stainless damascus, black-lip mother of pearl
Description:
The total length of the knife is 21 cm [8 2/5inches]
Názov:
"Perzeus" - otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damašek od p. M. Norrisa
Rukoväť: nehrdzavejúci damašek, cierna perlet
Popis:
Celková dĺžka 21 cm.
Name:
"The Birth of Venus" - folder
Materials:
Blade: stainless damascus of Mr. Mike Norris
Handle: titanium, bronze, gold, silver
Description:
The length of the open folder: 21cm [8 2/5 inches]
Názov:
"Zrodenie Venuše"-otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúca damascénska ocel p. M. Norrisa
Rukoväť:titán, bronz, zlato, striebro

Popis:
Celková dlžka noža je 21 cm
Name:
"The Bobcat" - semiintegral
Materials:
Blade: 440C - stainless steel
Handle: ebony, mammoth ivory, gold
Sheath: sting-ray skin, silver, gold
Description:
The total length of the knife is 21 cm [8 2/5inches]
Názov:
"Rys" - polointegrál
Materiály:
Čepeľ: 440 C nehrdzavejúca oceľ
Rukoväť: eben, mamutí kel, zlato
Púzdro: rajnocia koža, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka 21 cm.
Name:
"The Fortuna" - folder
Materials:
Blade: damasteel
Handle:stainless steel, inlayed by gold, black lip mother of pearl
Description:
The length of the open folder: 21,5 cm [8 3/5 inches]
Názov:
"Fortúna" - otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť:nehrdzavejúca ocel, vyložená zlatom, cierna perlet

Popis:
Celková dlžka noža je 21,5 cm
Name:
"The Snow White" - folder
Materials:
Blade: stainless damascus of Mr. Mike Norris
Handle: titanium, gold of various colours, diamonds, rubies, emeralds, black coral, mammoth ivory
Description:
The total length of the knife is 21 cm [8 2/5inches]
Názov:
"Snehulienka" - otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damašek od p. M. Norrisa
Rukoväť: titán, rôznofarebné zlato, diamanty, rubiny a smaragdy, cierny koral, mamutí kel
Popis:
Celková dĺžka 21 cm.
Name:
"The Rider" - semiintegral
Materials:
Blade: 420 ss stainless steel
Handle:stainless steel, titanium with gold inlays, black-lip mother of pearl
Description:
The rider and the horse are 3D carved.
The length of the open folder: 29 cm [11 3/5 inches]
Názov:
"Jazdec" - polointegrál
Materiály:
Čepeľ:420 ss nehrdzavejúca oceľ
Rukoväť:nehrdzavejúca oceľ, titán so zlatom, čierna perleť

Popis:
Jazdec s koňom sú vyrezané trojrozmerne.
Celková dlžka noža je 29 cm
Name:
"The Egyptian Dagger"
Materials:
Blade: damasteel with gold inlays
Handle: stainless steel with gold and silver inlays, gold, ebony,
Sheath: ebony, mmmoth ivory, silver, gold, lapis lazuli. carneol
Description:
On the blade are the goddess Hathor /with the horns/ and Maat, the goddess of truth. On the guard is the god of sun Re /with a falcon head/ and the god of wisdom Thowt. On te sheath is the goddes Eset carved to mammoth ivory and a scarabeus carved to lapis lazuli.
The total lenght of the dagger is 26 cm
Názov:
"Egyptská dýka"
Materiály:
Čepeľ: damasteel – vykladaný zlatom
Rukoväť: nehrdzavejúca ocel vykladaná zlatom a striebrom, zlato eben
Pošva: eben, mamutí kel, striebro, zlato, lapis lazuli, karneol
Popis:
Na čepeli je znázornená bohyňa Hathora a bohyňa pravdy Maat, na priečke je boh slnka Re /so sokolou hlavou/ a boh múdrosti Thowt. Na púzdre je bohyňa Eset vyrezaná do mamutieho kla. Skarabeus je vyrytý do lapis lazuli.
Celková dlžka dýky je 26 cm
Name:
"The Maya Dagger"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: fossil walrus ivory, silver, gold, titanium, stainless steel with gold inlays
Sheath: bone, silver, gold
Description:
The decoration of the dagger is based on the images of the Maya gods.
The total lenght of the dagger is 26,5 cm
Názov:
"Majská dýka"
Materiály:
Čepeľ:damasteel
Rukoväť:fosílny mroží kel, striebro, zlato, titán, nehrdzavejúca oceľ vykladaná so zlatom

Popis:
Dekorácia noža vychádza z majského panteónu
Celková dlžka dýky je 26,5 cm
Name:
"The Leda" - folder
Materials:
Blade: damasteel
Handle: stainless steel with a gold inlay, carved mother of pearl
Description:
The total lenght of the open folder is 18,5 cm
Názov:
"Léda"- Otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: nehrdzavejúca oceľ, zlato, vyrezávaná perleť
Popis:
Dlžka otvoreného noža je 18,5 cm
Name:
"Columbus"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: mammoth ivory,gold, pommel: stainless steel 416, gold globe
Sheath: mammoth ivory, silver, gold
Description:
The total lenght of the dagger is 37 cm
Názov:
"Kolumbus"
Materiály:
Čepeľ:damasteel
Rukoväť:mamut, zlato, nehrdzavejúca ocel 416, zlatý globus
Pošva: mamutí kel, striebro, zlato
Popis:
Celková dlžka dýky je 37 cm
Name:
"The Unicorn II"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: mammoth ivory, stainless steel, gold
Sheath: wood, mammoth ivory, narwhale ivory, sting ray skin, silver, gold
Description:
The total lenght of the knife is 32 cm
Názov:
"Jednorožec II"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: mamutí kel, nehrdzavejúca oceľ, zlato
Pošva: drevo, mamutí kel, narvalí kel, rajnocia koža, striebro, zlato
Popis:
Dlžka otvoreného noža je 18,5 cm
Name:
"Samurai II"
Materials:
Blade: damasteel
Handle: Mammoth mollar, stainless steel, titanium with gold inlays
Sheath: ebony, sting ray skin, silver, gold
Description:
The total length of the knife is 28 cm
Názov:
"Samuraj II"
Materiály:
Čepeľ:damasteel
Rukoväť:mamutí zub, nehrdzavejúca oceľ, titan, vykladané so zlatom
Pošva: eben, rajnočia koža, striebro, zlato
Popis:
Celková dlžka noža je 28 cm
Name:
"The Big Five"– Integral
Materials:
Blade: ATS 34
Handle: mammoth ivory
Sheath: buffalo horn, sting ray skin, silver, gold
Description:
Total length of the knife is 24 cm
Názov:
"Velká pätka" – integrál
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť: mamutí kel
Pošva: byvolí roh, rajnocia koža, striebro, zlato
Popis:
Celková dlžka noža je 24 cm
Name:
"The Rape of Europe"
Materials:
Steel: damasteel
Handle: 420 SS stainless steel, silver, gold, titanium, lapis lazuli
Sheath: ebony, titanium, silver, gold, lapis lazuli
Description:
The handle and the blade are decorated by 3D carving based on the greek mythology.
The total lenght of the knif is 28 cm
Názov:
"Únos Europy"
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: 420 SS nehrdzavejúca oceľ, striebro, zlato, titán, lapis lazuli
Pošva: eben, titán, striebro, zlato, lapis lazuli
Popis:
V rukoväti je 3D rezba vychádzajúca z gréckej mytológie
Celková dlžka noža 28 cm
Name:
"The Primavera" Integral
Materials:
Blade: 420 SS stainless steel
Handle: fossil coral, titaniulm, silver, gold
Sheath: ebony, sting-ray skin, silver, gold, fossil coral
Description:
The total length of the knife is 27 cm /10 4/5 inches/. The figures in the knife are 3D carved
Názov:
"Primavera" - integrál
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúca ocel 420 SS
Rukoväť: fosílny koral, titán, striebro, zlato
Pošva: eben, rajnocia koža, striebro, zlato, fosílny koral
Popis:
Celková dlžka noža je 27 cm. Postavy v noži sú trojrozmerne vyrezané.
Name:
"St. Georg and St. Hubertus" - folder
Materials:
Blade: stainless damascus of Mr. Devin Thomas
Handle: 416 stainless steel with some gold inlays, black lip mother of pearl

Description:
The length of the open folder is 21 cm / 8 2/5 inches/. On one side of the handle is deep carved relief of St. Georg and the dragon, on the other side is St. Hubertus on hunting
Názov:
"Sv. Juraj a sv. Hubert" - otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damašek od p. Devina Thomasa
Rukoväť:416 nehrdzavejúca ocel, zlato, cierna perlet

Popis:
Celková dlžka otvoreného noža je 21 cm. Na rukoväti je vysoký reliéf predstavujúci sv. Juraja s drakom na jednej strane a na druhej strane sv. Hubert na polovacke
Name:
„The Conquest of Constantinople“ - yataghan
Materials:
Blade: damasteel
Handle: stainless steel, gold, silver, mammoth ivory, turquoise
Sheath: sting-ray skin, mammoth ivory , ebony, silver, gold turquoise
Description:
On one side of the handle is a portrait of the Sultan Mehmet II and in the blade is carved the scene of the entry of the Turks to Constantinople.On the other side in the handle is the thugra of the sultan and on the blade is the scene from siege of the town.On the sheath is the figure of janissary.
The total lenght of the knife is 33 cm
Názov:
„Dobytie Konštantinopolu“ – jatagan
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: nehrdzavejúca ocel, zlato, striebro, mamutí kel, tyrkys
Pošva: rajnocia koža, mamutí kel, eben, striebro, zlato, tyrkys
Popis:
Na jednej strane rukoväti je portrét sulána Mehmeda II a na cepeli je scéna vstupu Turkov do Konstantinopolu. Na druhej strane je sultánova tugra a scéna z obliehania mesta.Na pošve je do mamutej kosti vyrezaný reliéf janicára.
Celková dlžka noža je 33 cm
Name:
„Cleopatra“ – Folder
Materials:
Blade: damasteel
Handle: stainless steel, gold inlay, damasteel, titánium,lapis lazuli
Stand: olive wood, ebony, lapis lazuly, mammmoth ivory inlays

Description:
The length of the open folder – 21 cm
Názov:
„Kleopatra“ – otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: nehrdzavejúca ocel, vykladaná zlatom, titán, damasteel, lapis lazuli
Stojan: olivové drevo, eben, lapis lazuli, vykladané mamutou kostou

Popis:
Dlžla otvoreného noža – 21 cm
Name:
„The Eskimo“
Materials:
Blade: ATS 34
Handle: mammoth ivory
Sheath: mammoth ivory
Description:
The total length of the knife: 14 cm, 5 3/5 inches
Názov:
„Eskimo“
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť: mamutí kel
Pošva: mamutí kel
Popis:
Celková dlžka noža 14 cm
Name:
"The Smilodont" - Integral
Materials:
Blade: ATS 34
Handle: ebony, mammoth ivory, gold inlay
Sheath: moose antler, silver

Description:
The total length of the knife: 27 cm, /11 inches/
Názov:
"Smilodont" - integrál
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť: eben, mamutí kel, ocel vyložená zlatom
Pošva: losí paroh, striebro

Popis:
Celková dlžka noža: 27 cm
Name:
„Mermaid“ – integral
Materials:
Blade: 420 SS stainless steel
Handle: titanium with gold inlay, stabilized birch
Sheath: stavilized birch, ebony, titanium, gold, silver
Description:
To the knife is 3D carved a figure of mermaid and fish.
The total lenght of the knife is 28 cm
Názov:
„Morská víla“ – integrál
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúca ocel 420 SS
Rukoväť: titán, zlato, stabilizovaná breza
Pošva: stabilizovaná breza, eben, titán, zlato, striebro
Popis:
Do ocele je trojrozmerne vyrezaná postava morskej víly s rybami.
Celková dlžka noža je 28 cm
Name:
„The Masai“ push dagger
Materials:
Blade: ATS 34
Handle: mammoth ivory, cocobolo
Sheath: cocobolo, mammoth ivory, ebony

Description:
The total length of the knife is 12,5 cm
Názov:
„Masai“ tlacná dýka
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť: mamutí kel, cocobolo
Pošva: cocobolo, mamutí kel, eben

Popis:
Celková dlžka noža je 12,5 cm
Name:
„The Perseus Folder“
Materials:
Blade: stainless damascus of Mr. F. Schneider
Handle: stainless steel, mammoth ivory, gold rivets
Description:
The length of the open folder: 16,5 cm
Názov:
„Perseus“ otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damašek od p. F. Schneidra
Rukoväť: nehrdzavejúca ocel, mamutí kel, zlaté nity
Pošva: Celková dlžka otvorehého noža: 16,5 cm
Popis:
Celková dlžka noža 14 cm
Name:
„Sea People“
Materials:
Blade: stainless damascus of Mr. Mike Norris
Handle: stainless steel with gold inlays, mammoth tooth
Sheath: ebony, titanium, mammoth tooth, silver, gold
Description:
Total length of the knife is 30 cm
Názov:
„Morskí ludia“
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damašek od p. M. Norrisa
Rukoväť: nehrdzavejúca oceľ vyložená zlatom, mamutia stolička
Pošva: eben, titán, mamutia stolička, striebro, zlato
Popis:
Celková dlžka noža – 30 cm
Name:
“The Fallen Angels“ – dagger
Materials:
Blade: Carbon damascus of Mr. Grygorii Verizhnikov, 29 cm /11,4 inches/
Handle: 416 stainless steel, gold, fossil walrus ivory
Sheath: ebony, mammoth ivory, silver, gold
Description:
The total length of the dagger is 49,5 cm /19,5 inches/.
Názov:
„Padlí anjeli“ – dýka
Materiály:
Čepeľ: uhlíkový damašek /Grygorii Verizhnikov/
Rukoväť: 416 nehrdzavejúca ocel, zlato, fosilný mroží kel
Pošva: eben, mamutí kel, striebro zlato
Popis:
Celková dĺžka dýky je 49,5 cm.
Name:
“The Centaurs“ – dagger
Materials:
Blade: Devin Thomas‘ stainess damascus, 20 cm /7,9 inches/
Handle: Titanium, gold, jade, mammoth molar
Sheath: sting-ray skin, ebony, mammoth ivory, silver, gold
Description:
The total length of the dagger is 39 cm /15,4 inches/.
Názov:
„Kentauri“ - dýka
Materiály:
Čepeľ: Nehrdzavejúci damašek /Devin Thomas/
Rukoväť: titán, zlato, jadeit, mamutia stolička
Pošva: rajnočia koža, eben, mamutí kel, striebro, zlato
Popis:
Celková dĺžka dýky je 39 cm.
Name:
“Diana“
Materials:
Blade: Damasteel, 16 cm /6,3 inches/
Handle: 416 stainless steel, titanium, gold, silver, lapis lazuli
Sheath: sting-ray skin, ebony, lapis lazuli, silver, gold
Description:
The figure of the goddes Diana is carved 3D. The total length of the knife is 30 cm /12 inches/.
Názov:
„Diana“
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: 416 nehrdzavejúca ocel, titán, zlato, striebro, lapis lazuli
Pošva: rajnočia koža, eben, lapis lazuli, striebro, zlato
Popis:
Postava bohyne je vyrezaná 3D. Celková dĺžka noža je 30 cm.
Name:
„The Jungle Night“ - Integral
Materials:
Blade: ATS 34
Handle: steel, lapis lazuli, nephrite
Sheath: ebony, stainless steel, silver, gold, nephrite, lapis lazuli
Description:
The handle is 3D carved. Total length of the knife is 23 cm.
Názov:
„Noc v džungli“ – integrál
Materiály:
Čepeľ: ATS 34
Rukoväť: oceľ, lapis lazuli, nefrit
Pošva: eben, nehrdzavejúca ocel, striebro, zlato, nefrit, lapis lazuli
Popis:
Rukoväť je vyrezaná 3D. Celková dĺžka noža je 23 cm.
Name:
"Apollo and Daphne“ – Folder
Materials:
Blade: stainless damascus /Mike Norris/
Handle: stainless steel, titanium and gold, inlays, black coral
Description:
Total length of the open folder is 20,5 cm.
Názov:
„Apolón a Dafne“ – otvárací nôž
Materiály:
Čepeľ: nehrdzavejúci damašek /Mike Norris/
Rukoväť: nehrdzavejúca ocel, titán, zlato, čierny koral
Popis:
Celková dĺžka otvoreného noža je 20,5 cm.
Name:
„The Rape of Europe“
Materials:
Blade: damasteel
Handle: labradorite stone
Sheath: wood, sting-ray skin, ebony, mother of pearls, labradorite, silver, gold
Description:
The handle material is labradorite stone, the blade material is damasteel. The total length of the knife is 32 cm /12 and 4/5 inches/. The sheath is made of wood covered by sting-ray skin with ebony, mother of pearl, labradorite, silver and gold. The figure of Europe and the bull are 3D carved, the hair is inlayed by 14 car. gold, the drapery is inlayed by silver.
Názov:
„Únos Europy“
Materiály:
Čepeľ: damasteel
Rukoväť: kameň labradorit
Pošva: drevo, koža z raje, eben, perleť, labradorit, striebro, zlato
Popis:
Rukoväť je z labradoritu,čepeľ damasteel. Celková dĺžka noža je 32 cm. Puzdro je z dreva, ebenu, raje, perlete, labradoritu, striebra, zlata. Postavy sú vyrezané 3D, vlasy sú vyložené 14 kar. zlatom, drapéria je vyložená striebrom.
Arpád Bojtoš - Dobšinského 10 - 98403 Lučenec - Slovakia - bojtosknives@gmail.com - home page